Sophie Amalie Gårdens vedtægter kan læses her: Vedtægter.  

Disse vedtægter er besluttet på bestyrelsesmødet den 25. marts 2022 og blev godkendt af Erhvervsstyrelsen den 6. maj 2022 og offentliggjort samme dato på Erhvervsstyrelsens hjemmeside (se CVR-registeret eller Virk.dk under CVR-nummer 46193717).

Vedtægterne er efterfølgende blevet underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer.

Opmærksomheden henledes specielt på vedtægternes §5.3, hvor valg/udpegning af medlemmer til bestyrelsen er beskrevet. På grund af forsinkelser i vedtægternes godkendelsesprocedure er alle valg/udpegninger foretaget i 2021 for perioden 1. januar 2022 til 31 december 2025 foregået efter de da gældende vedtægter, således at alle valg/udpegninger til bestyrelsen gælder for 4 år.. Først for valgperioden 1. januar 2026 til 31. december 2029 får §5.3 virkning for så vidt angår forskudt valgperiode.