Sophie Amalie Gårdens restaurant serverer varm mad hver dag for Sophie Amalie Gårdens beboere og disses gæster.

Der serveres middag i restauranten alle ugens dage mellem kl. 17 og 18.30.

Alle husets beboerne har pligt til at benytte restauranten, jf. reglerne her: http://sophieamaliegaarden.dk/restaurant/priser 

I sygdomstilfælde kan køkkenet drage omsorg for, at måltiderne bringes til lejligheden. Henvendelse herom til køkkenet på telefon 38 74 60 18.

Alle beboere, der ønsker at spise dagens middag, skal afgive bestilling herom senest 2 dage forinden. Dette gælder også for beboernes inviterede gæster.

alt