Udskriv
 

Hjemmesider

Frederiksberg Kommune

https://frembo.dk/ (Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige)

Frederiksgården (Frederiksgaarden, naboejendom til Sophie Amalie Gården)

 

 

Lovgivning

Lejeloven:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/341

Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse nr 748 af 30/5/2022 om beboerrepræsentation:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/748

Lov om erhvervsdrivende fonde:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/984#id946e46c7-3d28-453b-847f-2eabca04f212 

 

 

Den Selvejende Institution (fond), Kollektivhuset "Sophie Amalie Gården",  Marielystvej 50,  2000 Frederiksberg. (CVR nr. 46 19 37 17)