Udskriv
 

Hjemmesider

Frederiksberg Kommune

https://frembo.dk/ (Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige)

kollektivhus.webhotel.net  (Tidlig hjemmeside for Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige)

Frederiksgården (Frederiksgaarden, naboejendom til Sophie Amalie Gården)

 

 

Lovgivning

Lejeloven:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/341

Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse nr 748 af 30/5/2022 om beboerrepræsentation:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/748

Lov om erhvervsdrivende fonde:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/984#id946e46c7-3d28-453b-847f-2eabca04f212 

 

 

Den Selvejende Institution (fond), Kollektivhuset "Sophie Amalie Gården",  Marielystvej 50,  2000 Frederiksberg. (CVR nr. 46 19 37 17)