Udskriv
 

 

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges/vælges for 4 år ad gangen, svarende til kommunalbestyrelsens almindelige valgperiode. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand. 

Se Sophie Amalie Gårdens vedtægter her: Vedtægter. 

 

Balder Mørk Andersen
Bestyrelsesmedlem, formand for bestyrelsen.
Udpeget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse.

Villy Andersen
Bestyrelsesmedlem, næstformand for bestyrelsen.
Valgt af beboerne.

Birthe Markman
Bestyrelsesmedlem.
Valgt af beboerne.

Erik Jensen
Bestyrelsesmedlem.
Udpeget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse.

Merete Winther Hildebrandt
Bestyrelsesmedlem.
Udpeget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse.
(indtrådt den 23. januar 2023 i stedet for Peter Mark Lundberg)

Flemming Brank
Bestyrelsesmedlem.
Udpeget af foreningen Frembo.

Jørgen Glenthøj
Bestyrelsesmedlem.
Udpeget af foreningen Frembo.

 

Henvendelser til bestyrelsen sendes til administor BJØRNSHOLM, se adressen under menuen Kontakt .

 

 

Den Selvejende Institution (fond), Kollektivhuset "Sophie Amalie Gården",  Marielystvej 50,  2000 Frederiksberg. (CVR nr. 46 19 37 17)