Udskriv
 

Der er forventning om, at husets beboere tager aktivt del i de aktiviteter, som foregår. Det være sig arrangementer, møder samt spisning.

Selvom hver lejlighed er indrettet med moderne og veludstyret køkken, tilbydes alle husets beboere at deltage i dagens middagsmad i restauranten. Det er ikke et krav, at man spiser med hver dag, men et tilbud. Dog skal hver beboer aftage 15 spisebilleter pr. måned i 11 måneder om året. Det er muligt at købe helpension, således at man spiser i restauranten hver dag.

Se nærmere om spiseordningen her: http://sophieamaliegaarden.dk/restaurant/priser

Den grundlæggende idé bag kollektivhuset er, at man har sin egen lejlighed, men at der er flere kollektive faciliteter og aktiviteter end i en sædvanlig udlejningsejendom. Disse faciliteter danner så rammerne om en række fælles aktiviteter og arrangementer, ligesom restauranten og selskabslokalerne har en central rolle i kollektivhusets daglige liv.

 

 

         

 

 

Den Selvejende Institution (fond), Kollektivhuset "Sophie Amalie Gården",  Marielystvej 50,  2000 Frederiksberg. (CVR nr. 46 19 37 17)